Bruk og vedlikehold av gass og gassutstyr i bobil og campingvogn

Mange av våre kunder lurer ofte på bruken, sikkerheten og vedlikeholdet av gassystemet i sin bobil og campingvogn. Det er mange som er skeptisk til gass, og har lite kunnskap om temaet. Vi skal her prøve å besvare de viktigste spørsmålene vi får angående temaet.

Enkel forklaring av oppbyggingen av gassanlegget i din bobil/campingvogn

Lettstålflaske med Pol-Kobling

Gassbeholder:

Alle bobiler og campingvogner har en eller flere gassbeholdere. Dette kan være i form at flasker eller tanker. Disse kan fylles eller byttes hos en gassforhandler.

Vi tar for oss den vanligste, gassflasken. Disse kommer i 5, 10 og 11 kg beholdere. Reglene for disse beholderne reguleres av ADR bestemmelser, man kan ha maks to beholdere med inntil 11 kg gass med seg på tur. Er flasken koblet til anlegg er det egne bestemmelser for utlufting og oppbevaring. Har man plass til en flaske i gasskapet, kan man altså oppbevare en ekstra i bagasjerom, om den er festet korrekt og oppbevares stående. Vi anbefaler da at du bruker en gassalarm og sørger for god luftsirkulasjon. Alle beholdere skal være lagret stående, dette for at sikkerhetsventilen skal være i funksjon.

10kg_1
Komposittflaske med Click-on kobling

Kobling og regulator.

I Norge har vi to typer tilkobling, click-on (Ofte kalt husholdningskobling) og Pol-kobling (ofte kalt industrikobling). Click-on har en «hurtigkobling» man trykker ned på flasken, mens Pol-kobling skrus på selve ventilen på flasken. Click-on brukes mest på griller og flyttbart utstyr man bruker ute, mens pol anbefales brukt til faste installasjoner som din bobil eller campingvogn, som er mye sikrere og mindre problematisk i bruk.

Click-on kobling med regulator.
Click-on kobling med regulator.

Noen av koblingene har en innebygget regulator, mens andre er bare en åpen ventil, som krever regulering av en fastmontert regulator. Det er viktig å vite forskjellen, når du evt skal kjøpe reservedeler eller bytte ut deler (noe som krever kompetanse). Har du ikke kompetanse på dette, skal man alltid kontakte en autorisert

Pol kobling med reguering
Pol kobling med reguering

forhandler for å vedlikeholde anlegget. Gassen fra regulatoren skal som hovedregel ikke overstige 30 mbar, og utstyret som tilkobles skal være forberedt for dette. Trykket som er i en gassflaske er variabelt i forhold til temperaturen ute, ved 20 grader er det ca 7 bars trykk direkte ut av flasken. PS! Gassregulatoren skal alltid være montert i samme skap som gassflaske (Under bruk)

 

Gasslange med merking
Gasslange med merking

Slanger

Det er spesielle regler for slanger i bobiler og campingvogner. Mellom gassflaske og regulator kan man ha maks lengde 400mm, etter regulator kan man ha inntil 750mm slange. Ønsker man å koble til flyttbart gassutstyr (for eks gassgrill) kan ikke denne kobles til uten at man har en hurtigkobling tilgjengelig ute på enhenten, slangen til denne kan ikke overstige 2500mm.

Det er forskjellige slanger på markedet, felles for alle er at de skal være merket på en spesiell måte. Merke: Produsent, nummer på standard, innvendig diameter, høyeste driftstrykk, egnet for propan, produksjonstidspunkt, og laveste brukstemperatur -30.

Vedlikehold

Vedlikeholdet av gassystemet er eiers/brukers ansvar. Vedlikeholdet av gassystemet er meget viktig, og skal foretas av sertifisert personell. Det er mange steder man får utført slikt arbeid, sjekk opp med din lokale forhandler eller se etter om forhandleren er med i Caravanbransjeforbudet, disse har et sertifisering på gass i fritidskjøretøy.

Sjekk gassutstyret under bruk og visuell kontroll ved bruk.

Gasstest, trykktester for gasssystem i fritidskjøretøy
Gasstest, trykktester for gasssystem i fritidskjøretøy

Årlig: Trykktesting av anlegg skal utføres, visuell kontroll av slanger, rør og tilkoblinger.

Intervall:

Slanger byttes ut hvert tredje år, eller om slangen viser tegn til svekkelser. Ta gjerne bøyetesten av slangen når du bytter gassflaske. De bør byttes senest 5 år etter produksjonsdato, eller etter merket utløpsdato.

Utvidet gjennomgang av hele gassystemet utføres når systemet er 5 år, eller førstegangs gjennomgang, utføres dette hvert 3 år. Dette må bestilles separert ved service.

Gassregulator skiftes minst hvert 10 år.

 

Sikkerhet

Oppbevaringen av beholdere må ikke skje i lukkede rom og kjellere, best egnet oppbevaring er i gasskap utendørs. Man bør alltid skifte gassflaske i friluft, man må også sjekke at tilkoblingen er tett og korrekt satt på etter skifte.

Sjekk alltid ventilasjonen på din bobil eller campingvogn, disse må ikke tildekkes. Spesielt bør man sjekke at det er god ventilasjon under slik at for eksempel snø ikke dekker til og forhindrer god ventilasjon. Propan er altså ikke giftig, og det viktigste er altså å få ventilert ut, slik at ikke gassen fortrenger oksygenet og fører til kvelning.

Utstyr til oppvarming skal ha lukket forbrenning, dette for å unngå luftfuktigheten som dannes under forbrenning, samt at oksygenet blir brukt opp i boarealet. For eksempel kokeapparatet må aldri brukes til oppvarming av din bobil eller campingvogn. Man kan heller ikke bruke flyttbart utstyr inne i boenheten, for eksempel kokeapparater eller ståleovner.

I rom som er dedikert for gassflasker og regulatorer må du ikke oppbevare andre ting, dette kan være farlig, og kan for eksempel påvirke luftsirkulasjon i rommet.

Gassalarm til bobil og campingvogn
Gassalarm til bobil og campingvogn

Gassalarmer

LPG/propan alarm. Dette er et absolutt minimum å ha i din campingvogn eller bobil, og bør bestilles ved kjøp av enheten. Propan er tyngre en luft og synker til gulvet og lave rom i din bobil eller campingvogn, og den skal monteres ved gulvet, da lekkasjen oppstår uten at det er varmgang.

CO alarm. Denne gassen er farlig, og forgifter deg. Den er tyngre enn luft og synker altså. CO oppstår ved ufullstendig forbrenning, og oppstår ved ulmebrann, gassen vil da være varm, og stiger, alarmen må da monteres høyt i bobilen/campingvogna.

Narkosegasser. Det har oppstått et behov for alarmer for narkotiske gasser i bobil og campingvogn, vi har vel alle hørt om episoder hvor kriminelle bruker slike gasser for å utføre innbrudd/tyveri når du er på tur. Mange alarmer finnes for slik deteksjon og alarmerer deg om du skulle bli utsatt for noe slikt.

Lekkasje, hva gjør jeg?

Mistenker du lekkasje, kan du blande oppvaskmiddel og vann (1 del vaskemiddel og to deler vann) på en sprayflaske. Spray så på oppløsningen på anlegget og sjekk for lekkasjer.

Har du lekkasje, må du med en gang stenge alle ventiler, ikke bruk åpen ild eller strømbrytere. Koble så fra gassflasken, sørg for god utlufting. kontakt så en sertifisert forhandler for å få sjekket anlegget.

Problemer/bruk og tips av gassutstyret.

Sjekk alltid flammen på ditt utstyr (om mulig), blå flamme indikerer komplett forbrenning og flammen skal se slik ut:

Om flammen er gul, indikerer dette feil forbrenning, og kan skyldes feil blanding med luft eller andre feil med ditt utstyr. Du bør raskt få dette sjekket opp av en sertifisert forhandler.

Varmeannlegget bruker mye gass, og er det første av utstyres som får problem med for lavt gasstrykk, funker alt annet utstyr, men ikke varmer kan det indikere for lavt trykk. Ved for høyt trykk får man ofte stor flamme på kokebuss som er veldig gul i flammen. Man bør i begge tilfeller teste ut regulatoren hos en forhandler.

Varmer fot gassflaske
Varmer fot gassflaske

Bruk av propan i lave temperaturer kan føre til problemer. For å forstå dette behøver man å vite litt om egenskapene til propan. Propan i beholdere er under trykk og kan derfor lagres i vanlige temperaturer uten at den koker av. Er temperaturen under 42,1 grader vil gassen forbli i flytende form. For at den flytende propanen skal kunne brukes må den koke av og bli til gass, den trenger da varme (derfor rimer det på gassflasken under bruk). Er det lite varme rundt beholderen vil gasstrykket bli lavere og til slutt opphøre å koke. Stålflasker leder varme bedre enn komposittmaterialer, og vil derfor være bedre egnet ved bruk i lave temperaturer. Man får kjøpt varmebelter til gassflasker, for å hjelpe til med avkokingen.

Gassfilter som renser gassen for olje.
Gassfilter som renser gassen for olje.

Olje i gass er ofte et problem. Dette skyldes innslag av gass raffinert av olje, og er noe billigere enn naturgass. Det er vanskelig for oss forbrukere å vite opphavet til gassen, og problemet kan man få fra alle leverandører av gass i Norge. Vi anbefaler å montere et gassfilter før regulatoren.

 

Kilder; NCB, Teknologisk Institutt AS

- See more at: https://caravan.no/blogg/bruk-og-vedlikehold-av-gass-og-gassutstyr-i-bobil-og-campingvogn/#sthash.3gbedBdV.dpuf

Diesel til oppvarming av luft og vann i bobil

 

De siste årene har dieseloppvarming blitt mer og mer vanlig i bobiler. Dette har tatt den mobile frihetsfølelsen til et nytt nivå.

Dieselvarmere har vært hyppig brukt i båter og lastebiler i mange årtier, og har de siste årene vært introdusert til bobiler.

Fordelene med disse er mange, her finner du noen:

Drivstoffet er alltid tilgjengelig fra hovedtanken på bobilen.

Det er ikke et lettantennelig drivstoff, og kan brukes under kjøring, noe som er bra når man bruker bilen i kaldere perioder av året.

Mange av varmere kan monteres utenfor bilens boenhet og tar ikke opp dyr skapplass.

+++

 

Det finnes i all hovedsak to typer som brukes i bobil, luftvarmere samt kombinertvarmere, som også varmer vann.

 

eberspaecher_produktuebersicht_airtronicLuftvarmere.

De to mest brukte er Webasto og Eberspacher. Disse monteres oftest utenfor bilen, og sirkulerer luften i boenheten.

 

funcionamiento air topEksempel på hvordan disse fungerer:

Så snart varmeren mottar startsignalet, utløses følgende prosesser av den sentrale styreenheten:

csm_je_luftheizungen_funktion_no_a5770c1f61

 • Automatisk sikkerhetssjekk
 • Forbrenningsmotoren starter, brennkammeret forhåndsventileres, glødepluggen varmes opp og doseringspumpen tilfører drivstoff
 • Glødepluggen tenner blandingen av drivstoff og luft, og flammen oppstår
 • De varme forbrenningsgassene strømmer gjennom varmeveksleren
 • Varmluftviften trekker inn kupéluft eller friskluft
 • Varmen fra forbrenningsgassene overføres av varmeveksleren til
  denne varmluften

combi_d_detail_xlKombivarmer

De mest brukte er Truma Combi og DualTop fra Webasto. Av disse to er det Truma Combi som har tatt størst andel, i 2015 leveres for eksempel alle Challenger bobiler med denne typen. Det er en helt vanlig Truma Combi som har en Eberspacher brenner i stedet for en gassbrenner.

 

combi_d_aufbau_xlDisse fungerer på samme måte som luftvarmeren, bortsett fra at den også varmer varmtvannet gjennom en varmeveksler.

 

Vi får ofte henvendelser fra våre kunder angående disse, her er våre tips:

1, Strøm.

Dieselvarmere er forskjellig fra gassbrennere, de største forskjellene er at de behøver noe mer strøm i oppstarten, enn gassbrenner. Cirka 16ah i et minutt, for å gløde dieselen til et punkt hvor den antenner. Den bruker ikke mye mer strøm, men trenger altså god leveranse i oppstarten.

Har man et gammelt batteri, som leverer lite strøm, vil man kunne få i gang en gassbrenner, dette får man ikke til med en dieselbrenner.

Vi anbefaler også å ha dobbelt bodelsbatteri, samt at disse vedlikeholdes med en Megapuls. Dette er ikke alltid nødvendig, men skaper en mye mer behagelig frihetsfølelse.

2, Bruken

Det viktigste med en Dieselbrenner, er å la den jobbe fra du starter opp turen, og helt til du kommer hjem igjen. Bruk termostaten til å regulere den. Starter man først opp en dielselbrenner, bør den jobbe i minimum 15 minutter, skal den stenges er det lurt å kjøre den litt hardt før du stenger den. Dette brenner den rein, og gjør neste oppstart lettere. Slår men den av og på, samt kutter strømmen på den før syklusene er ferdig, vil den kokse og gi fra seg røyk.

Henger dielselbrenneren under bilen, må du sjekke at eksosen og innsuget ikke er bøyd forover, helst pekes disse rett ned. Henger disse slangene i ”vannlås”, må dem dreneres. Vi bruker å borre et 2mm hull i bunnen av alle ”u” bøyer. Dette hindrer hvitrøyk og damp ved oppstart.

 

3, Vedlikehold.

Brukes dielsebrenner korrekt, og man har god kvalitet på brennstoffet, er det lite vedlikehold som behøves. Om man ikke gjør det, må man rengjøre brennerenheten oftere.

T95-13AVi anbefaler også bruk av tilsetning i dieselen som hjelper med å rengjøre den under bruk, man får da også en bedre ytelse og renere forbrenning i motoren. Vi bruker Addron drivstofftilsetning.

 

Kom gjerne med spørsmål i kommentarfeltet, så vil vi svare så godt vi kan.

- See more at: https://caravan.no/blogg/category/teknisk-hjelp-til-utstyr-i-bobil-og-campingvogn/#sthash.hlXDP2QY.dpuf

Innredning av bobil, campingvogn, båt, salgsvogner og hytter.

 

Bor det en bygger i deg? Innreder du bobil, kassebiler, båter eller kanskje hytter?

Det er mange rundt i vårt ganske land som driver med bygging på fritiden, og noen gjør dette på heltid. Det er ingen ting som er så tilfredstillende, som å få alt slik man ønsker det.

Sammen med vår leverandør Reimo GhmB leverer vi på caravan.no, alt av det utstyret man behøver til å bygge/innrede din bobil, salgsvogn, båt eller hytte.

 

Her er noen eksempler på hva våre kunder utretter:

(Private bilder Haythsan Sansool)
20 12 11 10 009 8 007 6 5 4 3 2 1 110 68 58 052 50 27 25 24 21 20 18 14 3 1

Så hva trenger man? Vi anbefaler deg å bestille en katalog, og planlegge innkjøpet nøye.

Her kan du lese i katalogen online: Katalog online

Treverk til byggingen er dyre å transportere, dette må kjøpes i bulk, og leveres kun på forespørsel: salg@icaravan.no

Takluker og vindu:

Elektronikk:

Kontakter og stikk:

Vannsystem:

Spillvannssystem:

Elektronikk styresytemer og lader:

Isolering:

Varmesystem:

Gassystem:

Gardiner og vindusblending:

 

Vi har også ferdig bygget moduler som kan settes inn i din privatbil, Caddy, Kangoo og Berlingo:

Se eksemper Her

Ønsker du å bygge, er det bare å ta kontakt med oss, så hjelper vi deg i gang.

- See more at: https://caravan.no/blogg/category/teknisk-hjelp-til-utstyr-i-bobil-og-campingvogn/#sthash.hlXDP2QY.dpuf

Vann i bobil og campingvogn på vinteren

 

 

Noe vi ofte får spørsmål om er hvordan klargjøre bobil og campingvogn til vinteren,  samt hvordan bruke vannsystemet i lave temperaturer.

Vi ser at det er et meget økende salg av blandebatteri og vannkraner i den delen av året hvor temperaturen er lav. Disse vannkranene er sårbare,  og tåler lite frostspreng. Disse må man la stå åpen etter dreneringen. Man lukker så ikke disse igjen før man har fått opp temperaturen igjen.

Har du allerede vært uheldig, kan du finne nytt blandebatteri her

24-Vannkranerforslanger

Det man må se etter ved bestilling er borehull dimensjoner,  tilkobling til slange eller rør,  og funksjon og utseende.

Vår rutine for å tømme vannsystemet:

Vi starter alltid med å slå av vannpumpen.

Vi åpner så alle kraner,  og stiller dem midt mellom kaldt og varmt vann.

Så åpner man dreneringen,  bunntropp på varmtvannsbereder og ferskvannstank. Vannet siger så ut av systemet og skaper vakum i slanger og vannkraner. Vi anbefaler ikke å blåse i rørene,  dette kan skape problemer med bakterier og biofilm. Noen vogner og bobiler har i tillegg også dreneringspunkt på vannslanger,  disse må selvsagt også åpnes.

Etter at alt vann er drenert, kan du kjøre vannpumpen noen sekunder. Husk å skru av filter på trykkpumper,  de har en tendens å samle litt vann.

Så tar vi oss av gråvann. På vinteren anbefaler vi deg å kjøre med dreneringen åpen så lenge det er mulig. Lukker du disse,  bør du ha med deg noe som kan hjelpe deg å tine.

Alle avløp har et vannlås,  her er det vanskelig å tømme ut vannet,  vi bruker litt frostvæske i  hver av slukene.

Har man mulighet kan det være nyttig å kjøre en liten tur, for å få ut det siste vannet.

Om du forlater fritidskjøretøyet over lengre tid,  må man ta hensyn til kondensering ved temperatursvingninger. Ha oppe alle dører og skap,  slik at man han får skikkelig sirkulasjon. Møbelputer kan settes på høykant. Det anbefales også å sette inn en kjemisk fuktsluker som bistår med å fjerne denne kondensen.

Her er et eksempel på en slik

92404

 

Når man så kommer til kjøretøyet igjen, er det viktig å vente på at alt er varmt før du starter opp vannsystemet igjen.

Har du flere tips takker vi for at du deler.

- See more at: https://caravan.no/blogg/category/teknisk-hjelp-til-utstyr-i-bobil-og-campingvogn/#sthash.hlXDP2QY.dpuf

Dårlig effekt på kjøleskap

 

Har du opplevd dårlig effekt på kjøleskapet i din bobil eller campingvogn?

Vi opplever at mange plages med dette, og vi har hyppige henvendelser på at kunder ikke får forventet temperatur i kjøleskapet og fryseboksen. Det kan ikke ventes samme temperaturer i fritidskjøretøyet, som du har hjemme. 4-8 grader i kjøleskap og -5 til -12 i fryseskap er normale temperaturer. Disse kjøleskapene er dermed ikke beregnet på lettbedervelige matvarer.

Det første man sjekker er selvsagt pakningen på døren, samt at det er mulighet for skikkelig sirkulasjon inne i kjøleskapet. Man kan ikke teste med for fullt, eller tomt kjøleskap. Er du ofte i temperaturer som overstiger 20 grader, kan det være behjelpelig med en vifte bak kjøleskapet. PS! det er uhyre viktig hvor denne plasseres bak kjøleskapet, følg anvisning fra produsenten av kjøleskapet. Vi anbefaler derfor å kjøpe ventilasjon fra samme leverandør som har levert kjøleskap. Se her for noen alternativer:

Thetford

Dometic

Alternativer

Her er noen punkter som er viktige:

1. Riktig spenning!

 • Spenning til kjøleskapet skal være rundt 230 volt
 • Ved høye spenningsfall (220V og lavere) kan driftsproblemer oppstå
 • Bruk gassdrift ved spenningsfall!
 • Effekten reduseres kraftig ved lavere spenning

2. Temperaturen i selve campingvogna/campingbilen!

 • For normal drift av kjøleskapet skal det være normal innetemperatur. DVS. Om temperaturen i campingvognen/campingbilen senkes, kan kjøleskapet få driftsproblemer.
 • En kald campingvogn/campingbil kan føre til en veldig lang oppstartsperiode for kjøleskapet.

3. Temperaturen ute!

 • Ved temperatur +8C og kaldere skal vinterdeksel brukes på ventilasjonsgitter for kjøleskap.
 • Større kjøleskapsmodeller skal ha ekstra vinterbeskyttelse ved temperatur ±0°C og lavere.
  a. Vinterkit montert på kjøleapparat
  b. Isolert vinterluke i ventilasjonsåpningen
 • Ved lavere temperaturer kan oppstart på gass være nødvendig.

- See more at: https://caravan.no/blogg/category/teknisk-hjelp-til-utstyr-i-bobil-og-campingvogn/#sthash.hlXDP2QY.dpuf

Batteri i bobilen, hvorfor må de byttes så ofte?

 

Megapulse er et gjennomtestet elektronisk apparat, som ved hjelp av en patentert impulsteknologi øker ytelsen og forlenger levetiden for batterier. Det skjer ved, at Megapulse motvirker den mest alminnelige årsak til batterisvikt: Opphopning af sulfat på batteriplatene. Det er ganske enkelt: Du kobler kablene fra Megapulse til de positive og negative batteriklemmer på et enkelt batteri eller på en batteriserie og deretter kjører det bare. Impulsteknologien er testet av uavgengige forskningsorganisasjoner verden over, og det er dokumentert, at Megapulse setter en effektiv stopper for sulfateringen. 6 V – 48 V, 7 års garanti.

Tips fra oss: PS! Den største feilen vi gjør med våre batterier, er å lagre dem med en spenning under 12,4 V dette setter fart på sulfateringen. Bare etter en uke er batteriets levetid sterkt redusert. Du viste vel kanskje at batteri skal lades på ca 14,4v? Var du klar over at dette gjelder i 25 varmegrader? Er temperaturen ti grader må det kompanseres for dette, og man må ha ca 15V for å lade batteriene helt opp. Hva om temperaturen er rundt 0? De aller fleste har ikke ladere som kompanserer for temperatur, da må du ha bilen temperert den tiden det tar å lade opp batteriene. En annen sannhet er at man ikke kan belage seg på å bare lade batteriene under kjøring, det tar opp til to døgn å lade opp batteriene dine, dette vil kreve en lang kjøretur, eller landstrøm, samt romtemperatur. Dette er den største grunner for at vi ofte sliter ut batteriene våre.

Se en film om produktet, eller trykk her

 

Her kan du finne mer info om MEGAPULSE

ICARAVAN VERKSTED

iCaravan verksted har lang erfaring fra bransjen og høy kompetanse.

Vi utfører service og reklamasjonsarbeide på Cabby caravaner og Challenger bobiler. Utenfor sesongen 01/10 og 01/04 gjør vi også jobber på andre merker.

 

 

 

Verkstedpriser se supportkanalen

 

Kundesenter

Ser det rart ut? Trykk her